Cyberforsikring

Cyberforsikring til medlemmer af Finansforbundet

Som medlem af Finansforbundet, kan du købe en omfattende og fordelagtigt Cyberforsikring fra Tryg. Du vælger selv hvilken forsikringsløsning som der passer til dine ønsker og behov, men uanset hvor omfattende en løsning du vælger, vil du og din husstand altid være dækket ved:

ID-tyveri

 Cyber chikane (inkl. identitetsmisbrug på sociale medier)

 Økonomiske tab

 Online handel

Hvis du og din husstand har behov for en bredere dækning, har du mulighed for at vælge en forsikringsløsning der bl.a. omfatter:

Teknisk support ved cyberangreb

Erstatning af tabt arbejdsindtægt

Dark Web Monitor (leveres af Defentry AB)

Bliv medlem af Finansforbundet

Er du ikke medlem af Finansforbundet og ønsker at købe Cyberforsikringen, kan du melde dig ind her. 


Når du indtaster dine oplysninger, giver du oplysningerne direkte til Tryg Forsikring A/S. Tryg er dataansvarlig for de data du indtaster. Finansforbundet bistår ikke i øvrigt og har alene en kontraktskabende rolle. Har du spørgsmål til forsikringen kan du ringe til Tryg på 43 585 799

Produkt Information

ID-tyveri

Ved identitetstyveri forstås situationer, hvor din identitet, uden dit samtykke, bliver brugt af en anden med henblik på økonomisk vinding. Forsikringen omfatter bl.a.

24 timers telefonservice, der rådgiver om, hvordan du forebygger 
    identitetstyveri.

Hjælp til at opdage mulig svindel og fastslå om økonomiske
    uregelmæssigheder har fundet sted som følge af et identitetstyveri.

Hjælp og tiltag for at begrænse konsekvenserne af identitetstyveriet
     og forebygge økonomiske tab.

Produkt Information

Cyber chikane

Vi giver dig råd og vejledning om, hvodan du kan beskytte dig mod, at uønskede personlige informationer og billeder bliver spredt på internettet.

Vi vejleder og/eller hjælper dig med at forsøge, at fjerne uønsket og/eller krænkende indhold fra nettet. Derudover kan vi vejlede dig i eller forsøge at lukke falske profiler, som er oprettet i dit navn.

Juridisk bistand 

Hvis det ikke er muligt, at afvise uberettigede krav som følge af identitetstyveri, eller hvis fjernelse af krækende indhold fra nettet ikke er muligt uden juridisk bistand, yder forsikringen erstatning til juridisk bistand fra en dansk advokat efter dit valg.

Forsikringen dækker som udgangspunkt juridisk bistand med op til 25.000 kr. om året. Vælger du ’Premium’ pakken, dækker forsikringen dog juridisk bistand med op til 1.000.000 kr. om året.

Produkt Information

Psykologisk bistand
Forsikringen yder erstatning for psykologhjælp, hvis du oplever en psykisk krise som direkte følge af en cyberhændelse.

Forsikringen dækker psykologisk bistand med op til 10.000 kr. om året

Tabt arbejdsindtægt
Forsikringen dækker tab af arbejdsindtægt, herunder sygefravær eller brug af feriedage, som er direkte følge af en cyberhændelse. Det kan f.eks, være den tid, du har brugt på at genanskaffe ID-dokumenter, eller komme dig efter en cyberhændelse.

Forsikringen dækker tabt arbejdsindtægt med op til 5.000 kr om året.

Produkt Information

Økonomiske tab
Forsikringen yder erstatning for dokumenterede økonomiske tab, som er en direkte følge af en cyberhændelse. Det kan f.eks. være:

Udgifter til genskaffelse af ID-dokumenter.

Betaling af varer med dine stjålne kreditkortoplysninger.

Udgifter til gebyr og/eller selvrisiko, som du er blevet pålagt af din
    bank.

Økonomiske tab forårsaget ved kontaktbedrageri, eksempelvis via 
    phishing, vishing, smishing eller lignende, herunder henvisning til
    falske hjemmesider, hvor gerningsmanden svigagtigt har franarret
    dig oplysninger, som f.eks. adgang til din netbank eller dit MitID
    og i den forbindelse har påført dig et økonomisk tab.

Handel med virtuelle effekter (digitale assets), hvor du f.eks. ikke
    modtager betaling for en leveret virtual effekt.

Udgifter til skadeforebyggende tiltag som vi har opfordret dig til at
   gennemføre.

Forsikringen dækker økonomiske tab med op til 100.000 kr. om året, dog højst op til 5.000 kr. om året for virtuelle effekter.

Produkt Information

Køb i App
Forsikringen dækker dine udgifter hvis et barn (under 10 år) i din husstand ved en fejl, eller uden din tilladelse, foretager køb af (eller i) Apps

Forsikringen dækker køb i App med op til 1.000 kr. om året.

Online handel
Forsikringen yder erstatning hvis du ved et online køb - enten via en webshop eller i forbindelse med samhandel (handel mellem private) - modtager en anden vare end den der er bestilt, hvis én eller flere varer mangler, eller hvis varen slet ikke leveres.

Forsikringen dækker, for køb på 500 kr. eller mere, op til 5.000 kr om året.

Produkt Information

Misbrug af SIM-kort
Forsikringen dækker udgifter forbundet med misbrug af dit SIM-kort, som følge af tyveri af din mobiltelefon eller tablet.

Forsikringen dækker misbrug af SIM-kort med op til 2.000 kr. om året.

Cyberangreb
Vi rådgiver om, hvordan du forebygger et cyberangreb, og yder teknisk og operationel support, hvis du har været udsat for et angreb. Dækningen omfatter online / teknisk IT-support, der - for så vidt det er muligt - leveres direkte på din computer. 

Dark Web Monitor
En tjeneste - som vi kalder Tryg ID-Protect, og som udbydes i samarbejde med vores samarbejdspartner, Defentry AB - der løbende overvåger Dark Web efter dine oplysninger.

Du bestemmer selv hvilke oplysninger der skal overvåges, f.eks. din e-mailadresse, CPR-nr. og kreditkortoplysninger. Hvis de nævnte oplysninger kompromitteres, advarer tjenesten dig automatisk.