• Brugen af dine personoplysninger

  Vi bruger dine personoplysninger til de formål, som beskrives nedenfor. Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde formålet, til hvilket vi opbevarer dem, hvilket omfatter sådan tidsfrist, som følger af gældende ret, eksempelvis forældelsesfrist.

  For at interagere med dig
  Vi behandler personoplysninger for at identificere dig, kommunikere med dig og give dig relevant information, uanset kanal.

  Til salg og administration af forsikring
  Vi behandler personoplysninger for at indgå forsikringsaftale med dig og til efterfølgende forsikringsadministration, såsom fornyelse, ændring og opsigelse. Til dette formål er det nødvendigt for os at afdække dit behov for forsikring (relevante forsikringer, hensigtsmæssigt forsikringsbeløb og omfang i forhold til forsikredes risiko) og kontrollere om du har ret til at tegne en bestemt forsikring. 

  Til behandling af skader og krav
  Vi behandler personoplysninger for at kunne behandle skader og for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

  Til markedsføring af produkter og tjenester
  Vi behandler personoplysninger, som hjælper os med at præsentere information og tilbyde forsikringer, som relevante for dig efter vores mening. På tilsvarende måde tilstræber vi at undgå at sende eller vise information, som vi ikke mener, du er interesseret i.

  Forpligtelser i henhold til lovgivningen
  Vi behandler personoplysninger for at opfylde vores forpligtelser i henhold til gældende lovgivning, eksempelvis til at modvirke hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme. Vi er forpligtet til at videregive oplysningerne, når myndighederne kræver dette, som en del af deres myndighedsudøvelse.

  Statistisk grundlag
  Vi behandler personoplysninger for at beregne forsikringsrisici og forbedre prissætningen af vore forsikringer.

  Undersøgelse
  Vi behandler personoplysninger for at undersøge, afsløre og forebygge bedrageri.

  Genforsikring
  I særlige tilfælde kan vi behandle personoplysninger til at tegne genforsikring og gøre krav på sådan dækning.

  Levering af tjenester fra andre
  Vi behandler personoplysninger for at vore samarbejdspartnere skal kunne tilbyde tjenester, der er relaterede til vores forsikringer.

  Kvalitetsformål
  Vi behandler personoplysninger for at udvikle vores aktiviteter, vore produkter og tjenester. Gennemfører markedsføringsundersøgelser og andre analyser, som eksempelvis undersøgelser af kundetilfredshed. Vi kan optage telefonsamtaler mellem dig og vore medarbejdere til kvalitetsformål.

   

  Deling af personoplysninger med andre

  Vi overfører kun personoplysninger til andre parter, når der er en retlig grund for sådan overføring. Eksempelvis, hvis du har givet samtykke. 

  Afhængig af hvilke personoplysninger, som behandles og dit engagement hos os, kan vi dele dine personoplysninger med nedenstående kategorier af modtagere:

  • Forsikringsformidlere – personoplysningerne deles i den udstrækning, der følger af forsikringsformidlerens opgave fra dig, hvis det er nødvendigt at opfylde aftalen og tage forholdsregler før tegning af forsikring.
  • Grupperepræsentant – ved gruppeforsikring kan personoplysninger deles i henhold med gruppeforsikringsaftalen.
  • Leverandører af sundhedsydelser – vi kan dele dine oplysninger med dine leverandører af sundhedsydelser.
  • Samarbejdspartnere inden for reparation og skadebesigtigelse (eksempelvis værksteder, dyrlægeklinikker og taksatorer) – personoplysninger kan blive delt, hvis der nødvendigt for skadebehandlingen.
  • Andre forsikringsselskaber – personoplysninger kan blive delt med andre forsikringsselskaber, når det er nødvendigt for regresser og genforsikringsdækning.
  • Myndigheder og instanser – vi deler personoplysninger med myndigheder og instanser, når vi er forpligtet til dette, eller for at varetage vore interesser.

  Øvrige samarbejdspartnere og tjenesteleverandører – vi kan dele dine personoplysninger for at tilbyde yderligere tjenesteydelser. Eksempelvis hvis vi benytter en advokat til at varetage vore interesser.