• Dataansvarlig

    Tryg Forsikring A/S Danmark (CVR-nummer 24260666), er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger. Dette betyder at det er vores pligt at sikre, at al behandling sker på en sikker måde og i henhold til gældende love og regler.