• Dine rettigheder og kontaktoplysninger

  Vi vil håndtere dine personoplysninger med gennemsigtighed i forhold til dig.

  Hvis du ønsker yderligere oplysninger, har du ret til at få en kopi med de personoplysninger vi har på dig. Ved at kontakte os har du også ret til nærmere information om, hvordan dine personoplysninger bliver behandlet.

  Bemærk, at vi sikrer din identitet inden vi udleverer oplysningerne. 

  Vi vil sikre, at de personoplysninger vi har om dig er korrekte og opdaterede. Hvis der behandles forkerte oplysninger om dig, kan du anmode om at få personoplysningerne rettet. Desuden har du i visse tilfælde ret til at få personoplysninger slettet. Eksempelvis, hvis der foreligger en retlig grund for vores behandling. Dog gør vi opmærksom på at visse oplysninger kan være undtaget fra din ret til sletning i henhold til gældende lovgivning.

  Under visse forudsætninger har du også ret til at anmode om begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger, og når som helst gøre indvending mod behandlingen af dine personoplysninger. 

  Under visse forudsætninger kan du også anmode om, at behandlingen af dine personoplysninger bliver begrænset.

  På din anmodning kan en kopi af de personoplysninger du har stillet til rådighed, overføres direkte til dig eller til et andet selskab, hvis det er teknisk muligt (dataportabilitet). Du kan ligeledes henvende dig til os med en indvending, og få behandlingen af dine personoplysninger prøvet.

  Du kan også kontakte os, hvis du har klager over, hvordan vi indsamler, opbevarer og bruger dine personoplysninger. Vi stræber efter at løse eventuelle klager, men hvis du er utilfreds med vores respons, kan du henvende dig til den lokale tilsynsmyndighed med dine klager https://www.datatilsynet.dk

  Hvis du ikke ønsker markedsføring fra os, kan du når som helst framelde denne gennem det link til framelding, der er til rådighed, tilbud vi sender til dig via e-mail, sociale medier, SMS, eller ved at kontakte os.

  Kontakt os gennem vores databeskyttelsesansvarlige:

  Adresse: Tryg Forsikring A/S, Dusager 18, DK-8200 Århus N
  Telefon: +45 70 22 07 30
  E-mail:  support@securator.dk