• Indsamling af personoplysninger

  Indsamlingen af personoplysninger er afhængig af vores relation med dig og dit engagement hos os. Eksempelvis afhængig af, om du er kunde hos os, det vil sige, hvis du er omfattet af nogle af vores forsikringer, eller hvis du er kunde hos os, og vi behandler dine personoplysninger med baggrund i, at du eksempelvis gør krav mod nogen, som har ansvarsforsikring hos os. Hvis vi vil markedsføre vores tjenester over for dig, og hvis du er i kontakt med os eller i øvrigt interagerer med os.

  De indsamlede oplysninger kan inddeles i følgende kategorier:

  Generelle person- og kontaktoplysninger 
  Navn, fødselsdato, CPR-nummer, adresse, e-mailadresse, mobiltelefonnummer. Disse oplysninger bliver indsamlet til brug for identifikation og kommunikation. Vi kontrollerer også eventuel beskyttet identitet, så vi kan kommunikere med dig på en sikker måde.

  Betalingsinformation 
  Hvis du er forsikringstager, hvis du betaler en forsikring, eller hvis vi udbetaler erstatning, kan vi, afhængig af forsikringstype og valgt betalingsmiddel, indhente oplysninger om autogiro, kredit- og betalingskortdata (kortnummer, gyldighedsdato og CVV-kode/CVC-kode), fakturainformation og bankkontonummer.

  Officiel information fra myndigheder og andre eksterne kilder
  Afhængig af dit engagement hos os, kan vi indhente oplysninger fra offentlige kilder om køretøjer du ejer, din folkeregisteradresse, kørekortoplysninger, om du har børn, eller om du har husdyr. For at holde oplysningerne ajourført, indhenter vi supplerende oplysninger fra eksterne kilder, såsom offentligt tilgængelige oplysninger, kommercielt tilgængelige kilder og oplysninger fra vore samarbejdspartnere.

  For at følge gældende lovgivning
  Vi er forpligtede til at behandle personoplysninger for at efterleve kravene i gældende lovgivning. Eksempelvis lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge og regnskabsloven.

  Markedsføringspræferencer
  Hvis du eksempelvis har frasagt dig direkte markedsføring.

  Specifikke oplysninger om forsikring og skade
  For at indgå at administrere forsikringsaftaler, kan nødvendig forsikring og skadeoplysninger blive indsamlet. Oplysningerne varierer afhængigt af forsikring, skadekategori og omstændigheder ved skadehændelsen, og kan bestå af følgende oplysninger:

  • Tidligere og aktuel helbredsstatus og helbredstilstand, oplysninger om tidligere skader og funktionsnedsættelser, gennemførte og planlagte lægebehandlinger og -undersøgelser, livsstil (eksempelvis tobak) graviditet, udskrivning af recepter.
  • Oplysninger om ejendom, såsom ejendomsbetegnelse, bygningstype, størrelse, om der er trængt vand ind, takseringsoplysninger, tilstand, alder, beboelse, lejere, alarm og låsebeskyttelse.
  • Oplysninger om køretøj, registreringsnummer, bilmærke og -egenskaber (bl.a. effekt, brændstof, farve, bilhistorik (såsom ejerskab, kilometertal og oplysninger om syn).
  • Oplysninger om eventuelt medlemskab af faglige organisationer (indhold, omfang og pris) er afhængigt af fagligt tilhørsforhold.
  • Information om retsforfølgelse som følge af en kriminel handling. Eksempelvis, hvis du har været udsat for overfald. Vi indsamler nødvendig information for at forhindre forsikringsbedrageri og undersøger uklare forsikringssager.
  • Øvrige oplysninger, som er nødvendige for underskrivelse, fornyelse eller ændring af forsikring og øvrig forsikringsadministration, samt oplysninger, der bliver indsamlet i forbindelse med skadeserstatning. Hvilke oplysninger, der bliver efterspurgt afhænger af hvilken type forsikring, der er tegnet, hvilken skade der er indtruffet, samt øvrige omstændigheder vedrørende skaden. Oplysningerne kan eksempelvis bestå af betalingskortoplysninger til verificering af forsikring, hvilket erhverv du har, arbejdsgiver, rejseoplysninger, (billet, dato, rejsemål, osv.), oplysninger om erhverv, statsborgerskab, økonomiske forhold, værdi på ejendele, information publiceret på sociale medier, servicedato for køretøj, kvittering på indkøbt vare, osv.

  Information, som allerede findes hos os
  Faktureringsinformation, e-mailadresse, nuværende forsikringer, igangværende og afsluttede skadesager, samt angivne præferencer -  ønsker du eksempelvis digital information frem for brev, osv. Hvis det er nødvendigt for tegning eller administration af forsikring, kan vi kontrollere helbredsattester, lægejournaler og spørgeformularer vedrørende helbredstilstand. Vi kontrollerer også, om der er angivet markering af, at forsikring kun kan tegnes ved at kontakte vores kundeservice.

   

  Sådan indsamler vi persondataoplysninger

  Du kan videregive personoplysninger til os på forskellige måder. Eksempelvis når du beregner pris på vores forsikring på vores websted, når du tegner eller ændrer en forsikring, eller hvis du kontakter os med spørgsmål om forsikring. Du videregiver også personoplysninger, når du anmelder en skade og under den efterfølgende skadebehandling, uanset om kontakten sker via e-mail, telefon, chat, pr. brev, via sociale medier, eller når du benytter vores tjenester. Nedenfor beskriver vi nærmere, hvordan det foregår.

  Information, som du videregiver direkte til os
  Når du er i kontakt med os via vores kommunikationskanaler (e-mail, chat, telefon og brev) og du videregiver oplysninger på et af vores websteder (eksempelvis, når du udfylder en formular), når du viser interesse for køb af forsikring, køber forsikring eller anmelder en skade. Vi kan optage samtaler med dig (telefon og ved fysiske møder).

  Information, som du videregiver, når du benytter vores tjenester og websteder
  Vi benytter net-indentifikatorer (cookies), når du bruger vores tjenester og besøger vores websteder. De er vigtige for at give dig relevant information samt for at forbedre din brugeroplevelse og anvendelse af vores tjenester. Informationen omfatter svartider for sider, download-fejl, hvordan du nåede og forlod tjenesten, sprogindstillinger, browser-indstillinger, tidszone, operativsystem, platform, skærmopløsning, din geografiske placering samt leverandørmeddelelser. Læs mere om vores brug af cookies her: cookie-politik

  Information, som videregives af en grupperepræsentant
  Hvis du indgår i en gruppe (sammenslutning, forening eller anden gruppering), hvis repræsentant har tegnet forsikring hos os, kan dine personoplysninger blive videregivet til os af den organisation, som har indgået gruppeforsikringsaftalen.

  Information, som videregives fra samarbejdspartnere, andre forsikringsselskaber, din arbejdsgiver, sundhedsvæsnet, myndigheder og andre selskaber, som indgår i samme koncern som Tryg. 
  For at indhente, supplere og holde dine personoplysninger ajour, indhenter vi information fra eksterne kilder, såsom offentlig tilgængelig information, kommercielt tilgængelige kilder, arbejdsgiver og myndigheder. 

  Oplysninger om andre – vi kan behandle oplysninger om medforsikrede, indbetalere, begunstigede, skadevoldere, skadelidte, osv., i den udstrækning det er nødvendigt for indgåelse eller opfyldelse af en aftale med dig, eller hvis det vedrører oplysninger, som vi i øvrigt har ret eller forpligtelse til at behandle. Hvis en anden person bruger dine personoplysninger til at tegne en forsikring med, eller til at kontakte os vedrørende en sag, hvor du er involveret, bruger vi de personoplysninger denne person videregiver om dig. Når du videregiver personoplysninger om andre personer skal du være sikker på at disse personer har viden om dette og har givet tilladelse til at videregive oplysningerne. Hvis det er hensigtsmæssigt bør du også forsikre dig om at disse forstår hvordan dine personoplysninger kan blive brugt af os.