• Nøgleudtryk

  Automatiserede beslutninger
  Betyder at vi i nogle tilfælde tager beslutning uden manuel påvirkning. Det kan handle om automatisk prissætning, der tager udgangspunkt i de oplysninger, der behandles, eller automatisk behandling af skadeserstatning, baseret på den information, der er stillet til rådighed. Vi informerer dig inden helt automatiserede beslutninger finder anvendelse, hvis disse påvirker dig i betydelig grad.

  Personoplysninger 
  Personoplysninger er enhver form for information, der direkte kan henføres til en fysisk person, som er i live, f.eks. navn, CPR-nummer, bestillingsnummer og IP-adresse.

  Dataansvarlig 
  Den dataansvarlige er typisk en virksomhed, offentlig myndighed eller andet organ, der – alene eller sammen med andre – afgør til hvilke formål og med hvilke hjælpemidler der må foretages behandling af personoplysninger.

  Profilering
  Når personoplysninger benyttes til at vurdere personlige egenskaber, analysere eller udarbejde prognoser i forskellige henseender.

  Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde
  (EU's medlemslande samt Norge, Island og Liechtenstein).

  Følsomme personoplysninger (særlige kategorier af personoplysninger)
  Dette er kategorier af personoplysninger, der afslører race, etnisk oprindelse, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning, fagforeningsmæssige tilhørsforhold og behandling af genetiske data,
  biometriske data med henblik på entydig identifikation af en fysisk person, helbredsoplysninger, seksuelle forhold eller orientering.