• Retlig grund for behandling af personoplysninger

  Vi indsamler og bruger kun dine personoplysninger, hvis mindst et af følgende kriterier er opfyldt:

  Vi har dit samtykke;

  Eksempel: Automatisk skadeserstatning, som indebærer helbredsoplysninger

  Du giver os tilladelse til automatisk at behandle dine personoplysninger for at tage stilling til en ansøgning om forsikringsdækning. Bemærk venligst, at når retsgrundlaget for behandlingen af personoplysninger udgøres af dit samtykke, har du når som helst ret til at trække dette samtykke tilbage, uden at dette påvirker lovligheden af behandlingen, som fandt sted inden samtykket blev trukket tilbage. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, kan det dog indebære, at vi ikke længere kan levere en bestemt tjeneste til sig, hvilket kan påvirke retten til forsikring eller erstatning.

  Det er nødvendigt på grund af en aftale med dig eller for at tage forholdsregler på din anmodning inden aftale indgås;

  Eksempel: For at indgå forsikringsaftale 

  Vi kan behandle nødvendig information, som drejer sig om forsikringsaftalen, deriblandt information om forsikringstageren, andre forsikrede, den forsikrede ejendom og risikoen relateret til forsikringen, samt nødvendige oplysninger for at fastlægge retten til forsikringserstatning.

  Behandlingen er nødvendig for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares

  Eksempel: For at behandle helbredsoplysninger ved skadeserstatning Vi kan behandle personoplysninger, som er nødvendige for at fastsætte din ret til at tegne en bestemt forsikring, eller din ret til bestemt forsikringsdækning.

  Det er i vores eller en tredjeparts berettigede interesse og betyder ikke en tilsidesættelse af dine interesser eller rettigheder;

  Eksempel: For bedre at kunne målrette vores tilbud til dig Dette retsgrundlag finder anvendelse for at målrette vores tilbud og kommunikation med dig, til direkte markedsføring, for at forhindre bedragerier, til samarbejde med vores samarbejdspartnere og til udvikling af vore IT-systemer.

  Det er nødvendigt at beskytte dine eller andre individers vitale interesser;

  Eksempel: I en nødsituation

  Vi kan videregive oplysninger til sundhedsvæsnet ved akutte medicinske tilstande udenlands.

  Behandlingen er nødvendig for at opfylde en retlig forpligtelse

  Eksempel: Videregive oplysninger til myndighederne

  Vi er forpligtet til, i visse tilfælde, at videregive oplysninger til SKAT om udbetalt erstatning, og vi er forpligtet til at forhindre hvidvaskning af penge.