´╗┐

Om du inte tycker som vi

Nöjda kunder är vår målsättning. Därför uppskattar vi feedback oavsett om du är nöjd med oss eller om det finns något vi kunde bli bättre på. Många gånger kan vi lösa en tvist genom en dialog med dig, så kontakta oss gärna om du inte är nöjd.

Ny hantering

Om du inte är nöjd med vårt beslut, kan du kontakta oss och begära ny hantering av ditt ärende. Mejla då till: affinity@tryg.fi och skriv ”överklagan” samt ditt skadenummer på ämnesraden. Om du hellre skickar brev är adressen: Tryg Affinity, Trygg-Hansa Försäkring filial, 106 26 Stockholm, Sverige.

För att vi ska kunna hantera din överklagan snabbast möjligt, behöver vi ditt namn, skadenummer och orsaken till varför du är missnöjd. Har du kompletterande information eller dokument som vi tidigare inte fått ta del av, ber vi dig bifoga även dessa.

Om du efter att ditt ärende har hanterats på nytt fortsatt inte är nöjd, kan du begära ny prövning genom vända dig till vår klagomålsansvarig via e-post:  

Tryg Affinitys Klagomålsansvarig

Skriv vad du anser är fel i tidigare beslut samt ange namn och skadenummer. Du når klagomålsansvarig via mejl till: asiakasasiamies.affinity@tryg.fi.

Andra instanser för rådgivning och överklagan

Om du efter att vi behandlat ditt ärende på nytt vill framföra synpunkter gällande vårt beslut, kan du kontakta t.ex Konsumenttvistenämnden eller väcka talan i allmän domstol:

Konsumenttvistenämnden

Konsumenttvistenämnden är en opartisk och oberoende lösare av tvister. Vi ger rekommendationer till avgörande av rättsliga tvister mellan konsumenter och företag.

Kontaktuppgifter: Konsumenttvistenämnden, Tavastvägen 3, PB 306, 00531 Helsingfors, Tel: 029 566 5200, kril@oikeus.fi

Allmän domstol

Om försäkringstagaren är missnöjd med Trygs beslut, kan han eller hon väcka talan mot försäkringsgivaren. Den som vill väcka talan mot försäkringsgivaren med anledning av försäkringsgivarens ersättningsbeslut förlorar sin rätt om han inte väcker talan vid domstol inom tre år från det att han fick skriftligt besked om försäkringsgivarens beslut och om denna tidsfrist.