Uppsägning av försäkringen

Uppsägning av försäkring

Ange det konto du vill att premien återbetalas till. OBS! Återbetalning kan endast ske till konto som innehavs av den, som står angiven som försäkringstagare på försäkringsbeviset. (Återbetalning kan endast ske till den persons konto som står som försäkringstagare) 

Avsluta formuläret genom att klicka på skicka in.