Afbestillingforsikring - Sommerhus

Anmeld skade på din afbestillingsforsikring

Er du forhindret i at benytte sommerhuset på grund af, eksempelvis:

-      Alvorlig tilskadekomst
-      Akut opstået sygdom
-      etc.

bedes du udfylde disse blanketter:

Afbestilling
Lægeerklæring

  

Underskriv og send den udfyldte blanket til affinity@tryg.dk

Vi kan også kontaktes på telefon: +45 43 58 58 05


Ved afbestilling på grund af Covid-19, behøver du ikke udfylde lægeerklæringen.
Du kan i stedet indsende dokumentation på en positiv Covid-19 PCR test, som er taget tidligst 72 timer før den planlagte rejse.

Det er vigtigt at dit navn og testdato er synligt.