Gebyr for serviceydelser

Tryg Affinity har ret til at opkræve gebyrer til dækning af omkostninger for serviceydelser herunder opkrævninger, ekspeditioner og andre serviceydelser i forbindelse med police- og skadesbehandling.

Forsikringen dækker ikke service på fejlfrie produkter eller skader, som ikke er dækket af forsikringen. Udgifter til justering og/eller fejlfinding på fejlfrie produkter eller skader, som ikke er dækket, er ikke omfattet af forsikringen.

  1. Konstaterer vi, at produktet er fejlfrit eller skaden ikke er dækket ved et servicebesøg, kan vi opkræve et servicegebyr på 550,- kr.
  2. Konstaterer vi, at produktet er fejlfrit eller skaden ikke er dækket efter indlevering til værksted, kan vi opkræve et servicegebyr på 950,- kr.

Forsikrede mobiltelefoner:

Konstaterer Tryg Affinity, at mobiltelefonen er fejlfri, eller at skaden ikke er dækket efter indlevering, kan vi opkræve et servicegebyr på 450 kr.

Gebyr ved opsigelse med kort varsel

Det fremgår af forsikringsbetingelserne, om denne type opsigelse kan benyttes. Hvis du vælger at benytte dig af kort opsigelse, vil det koste dig et gebyr på 299 kr. pr. forsikring. Gebyret afspejler de omkostninger, vi har ved salg og etablering af din forsikring.