Indtast den konto, du ønsker, at præmien skal refunderes til. OBS! Refusion kan kun ske til en konto, som er indeholdt af den person, der er anført som forsikringstager på forsikringsattesten (købskvittering).

Afslut formularen ved at klikke på indsend.