Tryg Forsikring A/S, og forsikringsbranchen som helhed, har et stort samfundsansvar for at skabe økonomisk tryghed ved at fordele risici inden for et fællesskab og i samfundet i særdeleshed. Den enkelte person skal kunne henvende sig til os, som forsikringsselskab, for at få en forsikring. Med dette følger et stort ansvar som selskab. For at kunne opfylde vore forpligtelser over for dig som kunde, er vi afhængige af forskellige oplysninger, heriblandt dine personoplysninger i udøvelsen af vores erhverv.  Vi bruger personoplysninger til målretning af tilbud til dig, samt for at udvikle og forbedre vores tjenester og service. Vi sælger aldrig personoplysninger videre til tredjepart.

Vi ønsker gennemsigtighed i, hvordan dine personoplysninger bliver behandlet.
For at du skal få et så godt indblik som muligt, har vi sammenfattet informationen i en integritetspolitik. Derfor beder vi dig tage dig tid til at læse vores integritetspolitik grundigt.
Den forklarer blandt andet:

  • Hvordan vi indsamler personoplysninger
  • Hvilke personoplysninger vi indsamler og hvorfor
  • Hvordan vi bruger de personoplysninger vi indsamler
  • Hvor længe vi opbevarer dine personoplysninger
  • Hvordan du kontakter os
  • Dine rettigheder, herunder hvordan du får adgang til, og hvordan du opdaterer dine personoplysninger
  • Ændringer af integritetspolitikken

Vi har forsøgt at udforme denne information så enkelt som muligt, men hvis du ikke er bekendt med nogle af de begreberne, der bliver brugt, kan du starte med at læse mere under Nøgleudtryk.